Pirkimo galimybės sandėlyje

Prekės 3. Išparduotuvė Jei prekei yra suteikiama papildoma ies mėnesių garantija, Pirkėjui įsigijus tokią prekę ši papildoma garantija įsigalioja automatiškai ir papildomų registracijos veiksmų Pirkėjui atlikti nereikia. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Ūkio ministro įsakymu Nr. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 7. Pardavėjas neatsako už tai, kad statybumedis.

Verslo valdymo sistemų galimybės skaitmenizuojant pirkimų procesus

Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą ar atvykti apžiūrėti prekės pavyzdžio į ekspoziciją. Pardavėjas įspėja, jog dažomų dailylenčių spalva kiekvienoje partijoje šiek tiek skiriasi.

Sandėlio programa mažoms įmonėms EXWAY (MS Excel)

Taip pat spalvų skirtumas egzistuoja spalvų paletėje ir šviežiai nudažytoje dailylenčių partijoje. Pardavėjas rekomenduoja ir suteikia galimybę Pirkėjui pagaminti spalvos pavyzdį, kuris turėtų minimalią spalvos paklaidą, tačiau Pirkėjui neužsakius minėto pavyzdžio, jis negali reikšti pretenzijų dėl netinkamos spalvos.

pirkimo galimybės sandėlyje opciono sūpynės prekybininkas

Pirkėjas sutinka nereikšti pretenzijų Pardavėjui dėl medienai būdingų savybių, kurios gali atsirasti eksploatacijos metu, pvz. Pardavėjas neteikia pirkimo galimybės sandėlyje garantinės priežiūros paslaugų.

Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo — pardavimo taisyklės sutartis yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.

Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka 8. Teisė atsisakyti pirkimo galimybės sandėlyje sutarties: 8. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 keturiolika dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.

Taip pat šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, jei pirko prekes, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimo arba Pirkėjui nesilaikius Medžio sandėliavimo taisyklių.

Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša, pateikdamas paranešimą, kuriame turi būti išsamiai išdėstyti jo motyvai atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo turi būti siunčiamas el.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas turi išsiųsti patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties Pirkėjas turi teisę 14 keturiolikos dienų. Pirkimo galimybės sandėlyje apskaičiuojamas vienu iš šių būdų: 8. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties iki prekės pristatymo, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo anuliavimą ir nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pirkimo taisyklės

Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties po to, kai prekė jau pristatyta, taikomos Taisyklių 8. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 8. Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, bet tik tuo atveju, jei Pirkėjas nepažeidė Medžio sandėliavimo taisyklių.

Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise, pranešime turi nurodyti grąžinamas prekes ir atsiusti el.

Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Gavęs prekes, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, matmenų, profilio, ilgio ar pan.

Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte pirkimo galimybės sandėlyje terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimo negali būti keičiamos ar gražinamos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai bus grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, jei Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 8.

pirkimo galimybės sandėlyje automatizuota prekybos sistema pro realiu laiku

Pirkimo galimybės sandėlyje kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės 8. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje statybumedis.lt taisyklės

Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai pažymėjo važtaraštyje jei nepažymėjo, taikomos Taisyklių 8. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 8. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.

pirkimo galimybės sandėlyje diversifikuota portfelio strategija

Pirkėjas neturi teisės pirkimo galimybės sandėlyje pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekes, privalo: 8. Nuotraukų skaičius turi būti adekvatus prekių skaičiui, kuriam reiškiamos pretenzijos.

Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymą bei grąžinimą, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi kompensuoti Pirkėjui jo patirtas pristatymo pirkimo galimybės sandėlyje grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

Grąžinant prekes vadovaujamasi Taisyklių 8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra taip pat saulės poveikis pasirinkimo sandorių prekybininkas cv, aštriais objektais, buvo paveiktos menkos ventiliacijos, netinkamo sandėliavimo ir t.

Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui patirtų nuostolių, kurie netiesiogiai susiję su nekokybiškos prekės įsigijimu, pvz.

pirkimo galimybės sandėlyje akcijų pasirinkimo sandoriai nurašomi

Prekių kokybė, Pirkėjui pareiškus pretenzijas, vertinama tik pagal pateiktas nuotraukas, kurios siunčiamos Pardavėjui elektroniniu paštu info statybumedis. Jei iš atsiųstų nuotraukų prekių defekto nustatyti negalima, Pardavėjas gali prašyti pakeisti nuotraukas į kitas, nurodant Pirkėjui pastabas, būtinas geresniam prekės atvaizdo perteikimui.

Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako pateikti galimai nekokybiškos prekės nuotraukas, laikoma jog prekė neturi defektų, nepaisant to, jog Pirkėjas važtaraštyje pažymėjo kitaip, o Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 8. Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui išlaidų, patirtų prekės kokybei įvertinti ir tinkamai apie tai informuoti Pardavėją, kaip tai numato Taisyklių 8.

Pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos po jos panaudojimo, net jei kokybiniai neatitikimai atsirado ar buvo pastebėti pirkimo galimybės sandėlyje po prekės sumontavimo. Šio punkto nuostatos taikomos viso Prekių komplekto atžvilgiu: t. Visais atvejais laikoma, kad Pirkėjo pretenzijos dėl kokybės yra nepagrįstos tol, kol Pardavėjas neįvertino Pirkėjo atsiųstų prekės nuotraukų ir atsižvelgiant į Kokybės aprašymą nepatvirtino galimo broko.

Šiuo atveju, kilus ginčui dėl prekės galutinio apmokėjimo, kaip tai numato Taisyklių 5. Pirkėjui, pirkimo galimybės sandėlyje pretenziją dėl kokybės pirkimo galimybės sandėlyje tai numato Taisyklių 8. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes 8. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 septynias darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes atgal ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis, bet tik tuo atveju, jei Pirkimo galimybės sandėlyje nepažeidė Medžio sandėliavimo taisyklių.

Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę -es sumokėtus pinigus.

Pirkimo galimybės sandėlyje

Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 keturiolika kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Pirkimo galimybės sandėlyje Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka 8.

Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, buvo laikomasi Medžio sandėliavimo taisyklių, o taip pat ji nebuvo naudojama.

Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, originalia, nepažeista pakuote, t. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jos nebūtų pažeistos pristatymo metu. Pardavėjas negrąžina pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos pristatymo metu. Pardavėjas neatsako už prekes, kurios buvo išsiųstos netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei prekės buvo prarastos ar sugadintos pristatymo pirkimo galimybės sandėlyje.

Jei Pirkėjas statybumedis. Pirkėjas prekių grąžinimo numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 8.

Šio punkto nuostatos taikomos ir tuo atveju, jei dalis komplekto prekių neatitiko Kokybės aprašymo: t.

Pirkimo galimybės sandėlyje. Specializuota sandėlio valdymo sistema (SVS)

Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 8. Prekes grąžinamos Pardavėjui į sandėlį adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 8. Pasinaudojus Taisyklių 8. Prekės grąžinimo į Pardavėjo sandėlį išlaidos Pirkėjui kompensuojamos jei tai numato Taisyklės pagal pateiktą apskaitos dokumentą, tačiau ne didesnė suma, nei kad Pardavėjo sąskaitoje esanti prekių pristatymo Pirkėjui suma.

Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.

Elektroninės parduotuvės www. Bendrosios nuostatos 1. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

Jeigu keičiant prekes pirkimo galimybės sandėlyje kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas 9. Pirkėjas atsako už savo veiklą interneto svetainėje statybumedis. Jei statybumedis. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Medžio sandėliavimo taisyklėmis ir Kokybės aprašymu nors turėjo tokią galimybę.

Už statybumedis. Apsikeitimas informacija Pardavėjas šių Taisyklių  numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo statybumedis.